Hei!

Velkommen til air:bit-prosjektet til air:bit – Et forskningsproskekt om luftforurensing av Skolelaboratoriet i realfag og teknologi ved UiT Norges arktiske universitet.

På denne siden kan du se på, og laste ned luftforurensningsdata som er samlet inn av elever på Videregående skoler i hele Nord-Norge! Elevene skal selv bygge en air:bit som består av GPS, en støvmåler, luftfuktighetsmåler og temperatursensor i tillegg til et minnekort for å logge målingene.

Gå til våre Wiki-sider for mer informasjon samt guider om bygging og programmering av air:bit sensoren.

På denne siden finner du også luftkvalitetsdata fra Norsk Institutt for Luftforskning (NILU) her, i tillegg til værdata fra Meteorologisk Instiutt.


Kontakt: skolelaboratoriet@nt.uit.no